Jeseníky

 

Oblíbená turistická destinace

 

Celé území Hrubého Jeseníku je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Turisty je Hrubý Jeseník vyhledáván pro své přírodní a kulturní bohatství, je oblíbenou destinací pro horskou turistiku a lyžování. Červenohorské sedlo je významným střediskem sjezdového lyžování.

V okolí jsou běžecké trasy. Na Praděd odtud vede upravovaná běžecká trasa. Po druhé běžecké trase, upravované částečně, se lze dostat  přes Červenou horu na Keprník a Šerák. Pro pravidelně dobré sněhové podmínky jsou lyžařská střediska Hrubého Jeseníku navštěvována nejdéle v roce.

 

 

 

Zkráceným názvem Jeseníky se běžně označuje

 

-        oblast na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech a severní Moravy,

-        dále pohoří Jeseníky (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník)

-        a také Chráněná krajinná oblast Jeseníky.

 

 

 

Jesenická oblast

 

 

Jesenická oblast, jinak také Východní Sudety, je geomorfologická oblast na pomezí českého a polského Slezska, východních Čech a severní Moravy. Je součástí Krkonošsko- jesenické soustavy. Na severu přechází v Krkonošsko-jesenické podhůří, na severovýchodě padá k Slezské nížině a na jihovýchodě k Moravským úvalům, jimiž je oddělena od Vnějších Západních Karpat, na jihu se dotýká Brněnské vrchoviny, která je součástí Česko- moravské soustavy, a na západě přechází v Orlickou oblast.

 

Jesenickou oblast lze rozdělit na osm geomorfologických celků – masiv Králického Sněžníku, Rychlebské hory, Zlatohorskou vrchovinu, Hanušovickou vrchovinu, Mohelnickou brázdu Zábřežskou vrchovinu, Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník.

 

Nejvyšším bodem Jesenické oblasti je nejvyšší hora Hrubého Jeseníku - vrchol Praděd (1491 m n. m.)

 

 

 

 

Hrubý Jeseník

Dominantní kulisa severní Moravy a Slezska

Hrubý Jeseník, někdy zvaný též Vysoký Jeseník, je dominantním pohořím Slezska a části severní Moravy. Je nejvýchodnější částí Krkonošsko – jesenické soustavy neboli také Sudet. Zaujímá plochu 530 km?. Obklopen je nižšími geomorfologickými celky Krkonošsko- jesenické subprovincie – od jihozápadu Hanušovickou vrchovinou, od severozápadu Rychlebskými horami, od severu Zlatohorskou vrchovinou a od jihovýchodu Nízkým Jeseníkem.

 

Hrubý Jeseník je tvořen třemi hornatinami, geomorfologickými podcelky, oddělenými od sebe sedly Vidly a Červenohorské sedlo. Centrální částí Hrubého Jeseníku je Pradědská hornatina, severozápadní část Hrubého Jeseníku je tvořena Keprnickou hornatinou a severovýchodní část je tvořena Medvědskou hornatinou.

 

Pradědská hornatina je centrální a nejvyšší částí celku Hrubý Jeseník. Zde leží také nejvyšší bod celé Jesenické oblasti, Praděd (1491 m). Na severozápadě ji Červenohorské sedlo dělí od Keprnické hornatiny, na severovýchodě je Videlským sedlem oddělena od Medvědské hornatiny. Sedlo Skřítek na jihu pak dělí celý Hrubý Jeseník od Hanušovické vrchoviny. Na ose Červenohorské sedlo – Skřítek leží většina významnějších vrcholů Pradědské hornatiny - Velký Klínovec (1164 m), Výrovka (1167 m), Velký Jezerník (1307 m), Malý Děd (1355 m), Praděd (1491 m), Petrovy kameny (1438 m), Vysoká hole (1464 m), Velký Máj (1384 m), Jelení hřbet (1367 m), Břidličná (1358 m), Pecný (1334 m), Pec (1311 m). Od tohoto hlavního hřebene se západním směrem vypíná vrchol Mravenečník (1343 m).

 

Keprnická hornatina, severozápadní část Hrubého Jeseníku, je tedy na své jihovýchodní straně oddělena Červenohorským sedlem od Pradědské hornatiny a na severozápadní straně ji Ramzovské sedlo odděluje od Rychlebských hor. Nejvyšším jejím vrcholem je Keprník (1423 m). Hlavní hřeben Keprnické hornatiny se táhne od severu k jihovýchodu, směrem k Pradědské hornatině, a leží na něm vrcholy Šerák (1351 m), Keprník (1423 m) a Červená hora (1333 m). Od něj se směrem k jihozápadu odpojuje rozsocha Vozky (1377 m) a Černé stráně (1237 m).

 

Medvědská hornatina, severovýchodní část Hrubého Jeseníku, je nejnižší. Na své jižní straně je sedlem Vidly oddělena od Pradědské hornatiny a na její severní straně sedlo Rejvíz odděluje Medvědskou hornatinu i celé pohoří Hrubý Jeseník od Zlatohorské vrchoviny. Jejím nejvyšším vrcholem je Medvědí vrch (1216 m). Dalšími významnými vrcholy jsou Orlík (1204 m) a Jelení loučky (1205 m).

 

 

Geologické minimum

 

Z geologického hlediska patří Hrubý Jeseník, ale také Nízký Jeseník, do silezika. Na utváření pohoří se podílelo především prvohorní hercynské (variské) vrásnění, v menší míře pak pozdější alpínské vrásnění. Geologický podklad tvoří především žuly, ortoruly, mladší migmatity a další horniny tzv. keprnické klenby a desenské klenby. Klenbu keprnickou od klenby desenské odděluje Červenohorské sedlo a v oblasti tohoto hlubinného zlomu, např. na Pradědu, vystupují na povrch krystalické břidlice.

 

 

 

CHKO - Chráněná krajinná oblast Jeseníky

 

 

Celé území pohoří Hrubý Jeseník a dále jeho přilehlé části Hanušovické Vrchoviny a Zlatohorské vrchoviny byly v r. 1969 prohlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Rozloha CHKO Jeseníky je 740 km? a územně spadá pod okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál. Správa CHKO sídlí v Jeseníku. Nejvyšším bodem CHKO je Praděd (1491 m) a nejnižší místo je položeno v nadmořské výšce 339 m.

 

Součástí CHKO je několik maloplošných zvlášť chráněných území. Jedná se o nejcennější území v rámci CHKO. Jsou jimi 4 národní přírodní rezervace – Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz a Rašeliniště Skřítek, 19 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

 

Ve vrcholové části CHKO najdeme různé skalní útvary včetně mrazových srubů, kamenná moře a ledovcové kary.

 

Lesy pokrývají 80% území CHKO. Většinou se jedná o druhotné bučiny a smrčiny, ale místy se mozaikovitě zachovaly zbytky původních lesů. Nad horní hranicí lesa, v nadmořské výšce 1200 – 1300 m se rozkládají hole, travnatý ekosystém s vysokohorskou květenou, jedna z botanicky nejbohatších lokalit u nás. K botanicky významným lokalitám patří dále přírodní rezervace Malá kotlina, ležící na úbočí hlavního hřbetu Hrubého Jeseníku. Je součástí Státní přírodní rezervace Praděd a chráněna je zvláště květena pramenišť a smrkových bučin, která je podobná květeně Velké kotliny, nejlépe vyvinutému ledovcovému karu, uzávěru údolí Moravice. Svojí flórou je rovněž cenná Národní přírodní rezervace Rejvíz, se dvěma mechovými jezírky, největší rašeliniště Moravy a Slezska.

 

CHKO Jeseníky je významnou ornitologickou lokalitou. Vyhlášena byla ptačí oblast Jeseníky o rozloze přes 52 tis. hektarů a významné ptačí území Jeseníky s rozlohou přes 74 tis. hektarů. K vzácným druhům, které se zde vyskytují, patří např. čáp černý. Hnízdí zde tetřívek obecný, tetřev hlušec, jeřábek lesní, ze sov např. výr velký a sýc rousný.

 

Ze savců, kteří jsou zde hojně zastoupeni, můžeme jmenovat alespoň srnčí a jelení zvěř. Sporadicky se vyskytuje rys ostrovid.

 

Zvláštní kapitolou je výskyt kamzíka horského. Ten byl dovezen z Alp a do pohoří Jeseníku byl uměle vysazen v r. 1913. V 70. a 80. letech se jejich populace úspěšně rozrostla na 600 – 800 kusů. Ačkoliv současná kamzičí populace čítá 200 jedinců, stanovila si Správa CHKO Jeseníky v plánu péče do roku 2013 za dlouhodobý cíl úplné vyloučení kamzíka horského z oblasti. Důvodem byla skutečnost, že kamzíci spásají ohrožené druhy, mezi nimiž jsou např. jestřábník alpský, jestřábník huňatý, jestřábník slezský, kopyšník tmavý, škarda sibiřská, hvězdnice alpská, vrbovka drchničkolistá, kapradina hrálovitá, lipnice alpská, cídivka zimní, či jitrocel tmavý sudetský a hvozdík kartouzek sudetský, dva endemické poddruhy, a další. Nebezpečí kamzíků pro tyto rostliny spočívá v tom, že kamzík se dostane i na skalnatá místa Velké kotliny, která jsou pro jiné velké býložravce nepřístupná. V r. 2009 byla spuštěna rozsáhlá akce za záchranu kamzíků, která začala v září 2009 peticí  „Za záchranu a zachování populace Kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace“. Iniciátoři akce se snažili o maximální medializaci problému (natočili film Kamzík horský), bylo založeno Občanské sdružení Jesenický kamzík, čímž vznikl právní subjekt, který se mohl účastnit správních řízení ve věci. V listopadu 2010 byla petice předána v Parlamentu ČR. Pod petici se podepsalo přes 25 tisíc občanů. O necelý rok později, v říjnu 2011 proběhlo na ministerstvu životního prostředí jednání pracovní skupiny k petici za záchranu jesenických kamzíků. Petiční výbor byl zastoupen jeho předsedou Bc. Zdeňkem Pavlíčkem. Výsledkem jednání byla dohoda všech zúčastněných na tom, že záměr úplného vyloučení kamzíka horského z oblasti bude z platného Plánu péče CHKO Jeseníky na r. 2003 – 2013 vyloučen a nebude zařazen ani do plánu péče na období let 2014 – 2024.

 

 

 

Další zajímavosti a články

 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata,...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např....
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla...
 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu,...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první....
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na...

 

Ubytování Jeseníky

Přinášíme vám komplexní nabídku ubytování v Jeseníkách. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů, hotelů, kempů a rekreačních domů si určitě vyberete, ať už chcete o dovolené relaxovat u vody nebo chodit po horách.

...

Pokračovat na Ubytování Jeseníky

Chaty a chalupy
     
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075